Crítica, Revista Hispanoamericana de Filosofía, Volume 24, number 72, diciembre 1992
Un sistema lógico de segundo orden conceptualista con operadores lambda ramificados
[A Concepturalist Second-Order Logical System with Ramified Lambda Operators]
Max A. Freund
Departamento de Filosofía
Universidad Nacional Heredia


Abstract:
Keywords:

Abstract in English | PDF en Spanish (262 Kb)